Realizacje rozwiązań telemetrycznych

TSH Polska bedąc realizatorem i integratorem rozwiazań telemetrycznych – dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy swojej kadry inżynierskiej wykonała między innymi:

 

 • Budowa czterech automatycznych telemetrycznych stacji pomiarowych na dopływach i w zlewni górnego Bobru
 • Budowa stacji telemetrycznych – podwykonawca Hydro Quebec w ramach projektu Banku Światowego
 • Dostawa sześciu automatycznych stacji meteo do prognozowania stopnia zagrożenia pożarowego – RDLP Białystok
 • Dostawa stacji meteorologicznej – RDLP Białystok
 • Dostawa i montaż automatycznego punktu pomiarowego do wyznaczania zagrożenia pożarowego – RDLP Piła
 • Wykonanie automatycznej stacji meteorologicznej do wyznaczania zagrożenia pożarowego – RDLP Toruń
 • Wykonanie automatycznej stacji meteorologicznej do wyznaczania zagrożenia pożarowego – RDLP Lublin
 • Dostawa wyposażenia automatycznego punktu pomiarowego do wyznaczania zagrożenia pożarowego – RDLP Lublin
 • Dostawa automatycznej stacji meteorologicznej do wyznaczania stopnia zagrożenia pożarowego lasów – RDLP Poznań
 • Dostawa automatycznej stacji meteorologicznej – RDLP Wrocław
 • Portal internetowy prezentujący zagrożenie pożarowe wraz z tablicę elektroniczną prezentującą dane pomiarowe
 • Dostawa stacji meteorologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do prognozowania zagrożenia pożarowego
 • Wynajem modułów telemetrycznych do monitoringu wód gruntowych
 • Dostawa stacji telemetrycznej – hydrologicznej – monitorującej jakość wody
 • Wykonanie przenośnych stacji meteorologicznych dla pełnego zakresu pomiarów
 • Monitoring wód gruntowych – transmisja danych na stronę www – wraz z systemem powiadamiania
 • Dostawa specjalizowanych czujników do analizy gleb
 • Transmisja danych telemetrycznych ze stacji anemometrycznej – służącej do określenia zasobów energii wiatru
 • Dostawa 50 sztuk osłon antyradiacyjnych – do czujników temperatury powietrza
 • Dostawa 3 sztuk przenośnych stacji meteorologicznych dla Politechniki Wrocławskiej – projekt Czujniki i sensory
 • Monitoring hydrologiczny dla gminy Skawina
 • Osłona hydrologiczna placu budowy – Budimex S.A.
 • Dostawa stacji meteorologicznej w ramach projektu: ” Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”
seo packagespress release submissionsocial bookmarking services