Automatyczna Stacja Meteorologiczna ASM

Produkty TSH Polska

 

 • Automatyczna Stacja Meteorologiczna ASM

TSH Polska jest producentem zaawansowanych technologiczne Automatycznych Stacji Meteorologicznych – służących do pomiaru zadanych parametrów meteorologicznych w sposób ciągły.

 

   • krok pomiarowy: od 1 sekundy do 24 godzin
   • zasilanie: AC 230V, panel słoneczny, bateria, redundantne i inne
   • transmisja danych: GPRS, bezpośrednio i inne
   • temperatura pracy: -40°C do 50°C
   • karta katalogowa: ASM

 

 • Automatyczna Stacja Hydrologiczna ASH
Automatyczna Stacja Hydrologiczna ASH

Stacja hydrologiczna służy do ciągłego monitoringu poziomu wód powierzchniowych, takich jak rzeki, jeziora, zbiorniki zaporowe i inne. Może być wykorzystana także do pomiarów poziomu wód gruntowych i innych parametrów występujących w wodzie powierzchniowej, takich jak jakość, pomiar pH, zawartość tlenu, konduktywność, mętność, temperatura, czy nawet tak specjalistyczne parametry jak zawartość amoniaku, azotanów i chlorków.

Przy realizacji stacji hydrologicznej oferujemy również wykonanie niezbednych przekrojów geodezyjnych koryta rzecznego, naniesienie rzędnych na podkłady geodezyjne a także instalację pali wodowskazowych bedących wskaźnikiem poziomu wody dla obserwatorów czy służb odpowiedzialnych za osłonę hydrologiczną.

 

   • wszystkie parametry zgodne z parametrami stacji ASM
   • obsługa wielu czujników poziomu wody
   • możliwość instalacji czujników innego rodzaju (np. meteorologiczne, czujniki jakości wody)
   • temperatura pracy: -40°C do 50°C
   • karta katalogowa: ASH

 

Osłona antyradiacyjna
 • Osłony antyradiacyjne: OAM-1, OAG-1 

Osłony antyradiacyjne stosowane do osłony czujników temperatury i wilgotności na stacjach ASM. Umożliwiają montaż dowolnego czujnika temperatury i/lub wilgotności.

 

   • eliminacja wpływu czynników zewnętrznych na pomiar (słońce, opad atmosferyczny)
   • wersja montowana na wysięgniku
   • zapewniają łatwą wymianę powietrza z otoczeniem
   • karta katalogowa: OAM-1
   • wersja do pomiaru przy powierzchni gleby
   • karta katalogowa: OAG-1

 

Wyświetlacz sygnalizacyjny
 • Wyświetlacze sygnalizacyjne: WS, WS-1

W ofercie TSH Polska znajdują się dwa typy wyświetlaczy sygnalizacyjnych. Pierwsze z nich informują na temat stopnia zagrożenia pożarowego, sztormu czy zagrożenia lawinowego. Drugi typ wyświetlaczy to panele prezentujące aktualne dane meteorologicze lub hydrologiczne.

 

   • możliwość współpracy z stacją ASM i ASH
   • wysokość znaków w zależności od wymagań Klienta
   • karta katalogowa: WS
   • współpraca z modułem GPRS – dane on-line na wyświetlaczu
   • karta katalogowa: WS-1
   • możliwość wyświetlania dowolnej treści

 

seo packagespress release submissionsocial bookmarking services