Oferta telemetrycznych systemów pomiarowych

 

Stacje i systemy telemetryczne

 

Schemat transmisji danych

Występujące w kolejnych latach zjawiska ekstremalne zwiększają rolę ciągłego monitoringu środowiska. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom TSH Polska proponuje kompleksowe rozwiązania:

 

 • telemetrycznego monitoringu wybranych zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym
 • transmisji,  prezentacji i archiwizacji danych pomiarowych
 • systemów ostrzegania i informowania o zagrożeniach
 • serwisu systemów telemetrycznych oraz bieżącej weryfikacji poprawności pracy
 • szybkiej reakcji w razie awarii
 • systemy pomiarowe

 

Rodzaj parametrów mierzonych przez Stacje Telemetryczne (tzw. punkty telemetryczne) jest uzależniony od wymagań Klienta. TSH Polska realizuje systemy powiadamiania o zagrożeniach za pomocą SMS – dla wybranej grupy użytkowników lub wszystkich zainteresowanych – na przykład  mieszkańców danego regionu. W ramach systemu TSH Polska dostarcza przyjazny użytkownikowi system internetowy prezentujący bieżące dane pomiarowe.

Przy realizacji telemetrycznych stacji hydrologicznych w zadanej lokalizacji oferujemy również wykonanie: profesjonalnych ceowników z łatami wodowskazowymi, profili geodezyjnych niezbędnych do obliczania wód o maksymalnym prawdopodobieństwie przewyższenia oraz wszelkich innych prac i obliczeń w celu zapewnienia osłony hydrologicznej w czasie zdarzeń ekstremalnych.

 

 Wynajem stacji telemetrycznych

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów TSH Polska uruchamia nową usługę –  Czasowy Wynajem Stacji Telemetrycznych.

Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający minimalizuje koszty powstania i utrzymania  systemu monitoringu i ostrzegania – otrzymując w zamian bieżące informacje o zmienności zjawisk.

Schemat transmisji danych

W ramach usługi najmu Stacji Telemetrycznej (modułu) – Klient otrzymuje w ramach abonamentu:

 

 • wynajem stacji telemetrycznej kompatybilnej z istniejącymi systemami telemetrycznymi
 • transmisję danych pomiarowych na dedykowaną stronę www
 • system powiadamiania SMS
 • pełne wsparcie techniczne i opiekę serwisową
 • terminowe raporty z bazy danych pomiarowych
 • po zakończeniu umowy otrzymuje pełny historyczny zapis mierzonych parametrów

 

Nasze moduły wyposażamy w czujniki najwyższej światowej klasy – produkcji renomowanych firm: Sutron Corporation (USA), Vaisala Oyj (Finlandia), OTT Hydromet GmbH (Niemcy), KFAP S. A. (Polska), SEBA Hydrometrie GmBH (Niemcy), LI-COR Biosciences (USA), MET-ONE Instruments Inc. (USA) oraz czujniki dostarczone przez Klienta.

 

działalność TSH

 

Oferta specjalna: stacja meteorologiczna do pomiaru stopnia zagrożenia pożarowego dla nadleśnictw i innych służb leśnych.

 

Firma TSH Polska będąc długoletnim realizatorem telemetrycznych stacji do prognozowania stopnia zagrożenia pożarowego w lasach przygotowała specjalną ofertę:

 

 • stacja meteorologiczna
 • wyświetlacze prezentujące bieżące zagrożenie pożarowe dla danego regionu
 • wyświetlacze prezentujące aktualne dane ze stacji
 • integrację z istniejącymi systemami (zraszacze, deszczownie w szkółkach leśnych)

 

Stacje meteorologiczne i rozwiązania dostarczane przez TSH Polska spełniają wszystkie wymagania stawiane tego typu urządzeniom przez GDLP i IBL.

 

GDLP

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy TSH Polska – w razie jakichkolwiek pytań, uwag czy opinii prosimy o kontakt telefoniczny lub na nasz adres e-mail: biuro@tsh.com.pl

 


seo packagespress release submissionsocial bookmarking services