Stacja telemetryczna TSH Polska

TSH Polska oferuje usługi w zakresie projektowania, budowy i obsługi Telemetrycznych Systemów Pomiarowych.

Systemy takie mogą składać się z jednego, kilku lub kilkuset rozproszonych punktów pomiarowych (stacji) dokonujących pomiarów:

 

  • meteorologicznych (temperatura, wilgotność, opad atmosferyczny, kierunek i prędkość wiatru, promieniowanie słoneczne, ciśnienie)
  • hydrologicznych (poziom wody – cieki wodne, temperatura wody, przepływ, poziom wód gruntowych)
  • środowiskowych (pH,tlen, przewodność, temperatura, wilgotność, zasolenie gleby, jakość powietrza i wody)
  • elektrycznych (napięcie, natężenie prądu, zużycie energii elektrycznej i inne parametry elektryczne)
  • innych (poziom hałasu, pomiary wietrzności i zasobności w energię wiatrową)
  • zdefiniowanych przez Klienta

 

Sprzęt oferowany przez TSH Polska (rejestratory danych, czujniki pomiarowe, urządzenia telekomunikacyjne, energooszczędne rozwiązania zasilania systemów) spełnia najwyższe kryteria jakościowe. Oferowane oprogramowanie umożliwia w szybki i łatwy sposób przeglądanie, analizę, raportowanie i dalsze wykorzystanie  danych pomiarowych.

Budujemy nowe i integrujemy istniejące systemy pomiarowe mające na celu monitoring przeciwpowodziowy na terenach zagrożonych występowaniem zjawisk ekstremalnych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym oferujemy usługi alertowe i powiadamiające o występujących niebezpiecznych zjawiskach – dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i zainteresowanych otrzymywaniem informacji.

Istnieje także mozliwość wynajmu modułów telemetrycznych  wyposażonych w czujniki spełniające wymagania Klienta – umożliwiające bezpośrednią transmisję danych na stronę www. Wynajem modułów telemetrycznych – umożliwia realizację pomiarów lub osłony hydrologicznej w krótkim okresie czasu.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych rozwiązań. 

seo packagespress release submissionsocial bookmarking services